அமைதியில்லாத குளம்


என் சோகமான பொழுதொன்றில்
சூன்யத்தை நோக்கி நடந்தபடி இருந்தேன்-வழியில்
கூழாங்கற்கள் தூங்கும்
அமைதியான குளமொன்றை கண்டேன்-அதில்
சிறு  கல்லொன்றை  எறிந்தேன்,
கலங்கித்துடித்தது குளம்-எழுந்த
அலைகளை ரசித்தபடி நின்றேன் 
அமைதியானது மனம்.

அன்புடன் 
நான்.

- Copyright © துளி கடல் -