படத்தை க்ளிக்கி பெரிதாக்கி படிக்கவும்

கவிதைகளுக்கான என்னுடைய முகநூல் பக்கம்,

Kavithai கவிதை-என்றும்-சொல்லலாம்ஜெனீ 


அன்புடன் 
நான்.

- Copyright © துளி கடல் -