எனது கவிதை தொகுப்புகளை வாசிக்க:
https://www.facebook.com/Kavithai-கவிதை-என்றும்-சொல்லலாம்ஜெனீ 

அன்புடன்
நான்.

- Copyright © துளி கடல் -